Tilsynet ble gjennomført 18. og 19. mai.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Equinors styring og oppfølging av beredskap i forbindelse med klargjøring til drift, og at dette er i samsvar med selskapets og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert to forbedringspunkt under tilsynet. Dette gjaldt:

  • Intern avviksbehandling
  • Systematikk for trening og øvelser

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 16. august 2021.