Tilsynet ble gjennomført 21. og 22. april.

Luftfartstilsynet deltok i tilsynet som bistandsetat for oss. Det ble identifisert tre avvik fra regelverket. Dette omfatter:

  • Helikopterdekkdata
  • Sikkerhetsnett
  • Merking av hinder

Vi har bedt Equinor innen 18. juni 2021 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Luftfartstilsynet tilrår, under forutsetning av at de aktuelle avvikene korrigeres, at helikopterdekket på Njord A aksepteres for helikopteroperasjoner.

Luftfartstilsynet vil fra sin side følge opp avvikene overfor helikopterselskapene.

Denne tilsynsrapporten har ikke kobling til tilsynsdatabasen. For oversikt over observasjoner, se vedlagt tilsynsrapport og avviksliste.