Tilsynet ble gjennomført i perioden 12. mai 2020 til 12. april 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at design av overtrykksikring av innløpsarrangement på P2 og valg av systemer for lekkasjedeteksjonssystemer for undervannsanleggene er gjennomført i henhold til regelverkets krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til overbroing av forriglinger.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert. Svarfrist er satt til 19. juni 2021.