Tilsynet ble gjennomført 9. juni.

Mål

Målet var undersøke om selskapets oppfølging, prosessikring, risiko- og barrierestyring, beredskap, degraderingsmekanismer og sammenstilling av subsea produksjonssystem er i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket.

I andre del av tilsynsaktiviteten var målet å følge opp hvordan prosjektet utfører påseplikten overfor leverandørene som prosjekteringsunderlag, styring av grensesnitt, materialvalg, fabrikasjonskvalifisering og verifikasjonsaktiviteter.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i denne delen av tilsynet.