Tilsynet ble gjennomført fra 21. til 24. juni 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap, samt verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for derigjennom å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell.

Resultat

Innenfor beredskap ble det under tilsynet identifisert to forhold som er kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjelder:

 • Systematikk for trening og øvelser
 • Merking og skilting

Luftfartstilsynet, som var vår bistandsetat for tilsynet med helikopteroperasjoner, identifiserte følgende avvik/merknader:

 • Turbulensanalyse kunne ikke fremlegges
 • Utstyr for slukking av motorbrann manglet
 • En brannhydrant manglet
 • Sprinkling av pumpeskap for helikopter drivstoff manglet
 • GA-tegninger av helikopterdekk, plan var ikke målsatt
 • Rom for brannbekledning for helikopterdekk mannskap var ikke i umiddelbar nærhet av helikopterdekket
 • Helideck information sheet hadde forbedringspotensiale
 • Fortøyningsmateriell for helikopter på dekk manglet
 • Prosedyre for rapportering av eventuelle hendelser til Luftfartstilsynet, kunne ikke fremlegges

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 10. september 2021.