Tilsynet ble gjennomført i perioden 9. – 27. november 2020.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring av logistikk, arbeid i høyden og vedlikeholdsstyring ombord på COSLPromoter. I tillegg skulle det verifiseres at planlegging og utførelse av løfteoperasjoner var i henhold til myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Opplæring i bruk av personalbasket
  • Vedlikeholdsstyring
  • Arbeid i høyden

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Sakkyndig virksomhet løfteutstyr
  • Oppfølging av leverandører av sakkyndig kontroll løfteutstyr
  • Brukermanualer
  • Førstelinje vedlikehold

Hva skjer videre?

Vi har bedt COSL redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 8. mars 2021.