Tilsynet ble gjennomført 7. og 8. desember 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan operatørselskapene stiller krav til og sikrer beredskapsfunksjoner levert fra fartøy. Blant annet ville vi se på systematikken til operatør og leverandør (reder) som skal sikre en forsvarlig håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter i dette tilsynet.