Tilsynet ble gjennomført 2. desember 2020, og inngikk som en del av vår behandling av Chrysaors samtykke til leteboring for brønnene 15/12-25 og 15/12-26. Dette er selskapets første boreoperasjoner som operatør på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å etterprøve selskapets gjennomføringsevne med hensyn til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt beredskap, i planlegging og forberedelse til gjennomføring av første boreoperasjoner på norsk sokkel.

Krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet med referanse til styringsforskriften §6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, og rammeforskriften §17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystemet ble fulgt opp under tilsynet.

I tillegg måtte selskapet vise at de har sikkerhetsmarginer som setter virksomheten i stand til å håndtere uforutsette hendelser under gjennomføringen boreoperasjonene.

Resultat

Tilsynet identifiserte ingen avvik, men vi observerte tre forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Disse omfatter:

  • Oversikt over oppfylte kompetansekrav for leverandører
  • Interne krav i eget styringssystem i brønnleveringsprosessen
  • Oppfølging av poretrykksestimat og formasjonsstyrke

Hva skjer nå?

Vi har bedt Chrysaor innen 15. februar 2021 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.