Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. og 21. april 2021.

Bakgrunn

Erfaring fra andre tilsynsaktiviteter har vist at det kan være utfordringer relatert til vedlikehold, modifikasjon og resertifisering av BOP systemer.

Funn etter hendelser har også identifisert problemstillinger relatert til opplæring i operasjon av BOP systemer. Det synes også å kunne være utfordringer knyttet til innhenting av erfaring og læring tilbake til leverandøren av utstyret.

Tilsynet omfattet derfor en gjennomgang av systemer for registrering av hendelser med utstyret, også ute hos kunde, oppfølging av slike hendelser, herunder analyser, granskinger og formidling av læring internt og tilbake til kunder.

Mål

Cameron er utstyrs- og tjenesteleverandør (Original Equipment Manufacturer - OEM) av BOP (Blow Out Preventor) ventiler og tilhørende kontrollfunksjoner, som er sikkerhetskritisk brønnkontrollutstyr. Målet med oppgaven var å verifisere hvordan OEM legger til rette for bruk og vedlikehold, heloverhaling og resertifisering etter at utstyr er solgt eller leid ut til redere, boreentreprenører, brønnserviceselskaper og operatører. I dette inngikk systemer for registrering og oppfølging av hendelser og formidling av læring.

Resultat

Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkter under tilsynsaktiviteten.