Tilsynet ble gjennomført i perioden 12. til 16. oktober 2020 med bistand fra Luftfartstilsynet (LT). 

Mål

Målet med tilsynet var å sikre at Aker BP gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på Aker BPs innretninger til havs. 

Resultat

Rapportene fra Luftfartstilsynet dekker avvik fra forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL D 5-1). Disse er gitt i egen rapport utarbeidet av LT.

Petroleumstilsynet identifiserte ingen avvik under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Krav til kompetanse
  • Trening av innsatslag om bord på flankeinnretningene
  • Oppfølging av interne krav til beredskapstrening
  • Merking av evakueringsveier

Hva skjer videre?

Vi har bedt om selskapets vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. 

Luftfartstilsynet vil fra sin side følge opp avvikene overfor helikopterselskapene.