Tilsynet ble gjennomført i perioden 28. august til 12. november 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å se at selskapet planlegger og gjennomfører organisasjonsmessige endringer i tråd med regelverkets krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter.