Tilsynet ble gjennomført 22.-23. april 2021.

Bakgrunn

Brønn 7234/6-1 med prospektnavnet «Stangnestind» tilhører utvinningstillatelse 858, hvor Aker BP er operatør. Brønnen er lokalisert i Barentshavet og skal bores med den flyttbare innretningen Deepsea Nordkapp.

Den planlagte boreaktiviteten skal foregå i et område uten et betydelig antall nærliggende brønner å trekke erfaring fra. Store avstander og arktisk lokasjon kan innebære særlige område- og lokasjonsspesifikke utfordringer ved gjennomføring av en boreoperasjon.

Under tilsynet vektla vi beredskap ved boring i Barentshavet og håndtering av potensielle karstifiserte formasjoner og høye verdier av hydrogensulfidgass (H2S) i en potensiell brønnkontrollsituasjon, samt hvordan Aker BP sikrer at styring av helserisiko er i henhold til krav i regelverket.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BP og relevante bore- og brønnentreprenører etterlever regelverkskrav relatert til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av leteboringsaktiviteten.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet, men vi observerte forbedringspunkter innenfor følgende områder:

  • Vurdering av beslutningsunderlag og beslutningskriterier for valgte brønnkontrollmetode
  • Plan for gjennomføring av trening og øvelser
  • Analyser og beslutningsgrunnlag av operasjonelle endringer
  • Oppfølging av interne krav for kvalifisering av ny sementblanding

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert. Tilbakemelding på dette skal vi ha senest 15. juni 2021.