Tilsynet ble gjennomført 2. og 3. juni 2021.

Bakgrunn

Hod B er en ny ubemannet innretning som etter planen skal plasseres ut til havs før sommeren 2021. Flere av våre tilsyn med styring av vedlikehold har påvist avvik fra krav til klassifisering og vedlikeholdsanalyser som danner grunnlag for vedlikeholdsprogrammet. Vi ville derfor følge opp hvordan Aker BP har organisert vedlikeholdsprosjekteringen. Vi ville også se på integrasjon mellom innretningene Valhall og Hod B med hensyn til styring av vedlikehold.

Mål

Mål med tilsynet var å følge opp hvorvidt Aker BP sikrer at styring av vedlikehold med hensyn til merking av utstyr, klassifisering og vedlikeholdsprogram på Hod B er i henhold til forskrifts- og selskapets egne krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i tilsynet, men vi observerte tre forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjelder:

  • Avviksbehandling
  • Beslutningsgrunnlag
  • Vedlikeholdsinstrukser

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 1. september 2021.