Tilsynet ble gjennomført 2. juni 2020 og var rettet mot selskapets tilrettelegging og gjennomføring av prosjektstyring og aktiviteter knyttet til oppgradering og levetidsforlengelse for Jotun A.

Mål

Målet vårt var å føre tilsyn med at Vår Energi gjennom sin prosjektstyring og prosjektoppfølging reduserer risiko og forebygger ulykker under oppstart og i driftsfasen.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Formidling av informasjon og rapportering
  • Analyser
  • Design mot grønn sjø
  • Etterlevelse av krav i NORSOK N-004

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 24. august 2020 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.