Tilsynet ble gjennomført i perioden 29. til 30. april 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Vår Energi sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av tekniske barrierer og vedlikehold ved drift av Goliat FPSO innenfor fagdisiplinene teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og vedlikeholdsstyring.

Oppfølging av tidligere avvik

Følgende avvik er ikke håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding av 31.8.2015,

Resultat

Det ble ikke identifisert nye avvik under dette tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til responstid for PSD-funksjoner.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi om en forpliktende tidfestet plan for håndtering av avviket fra det tidligere tilsynet. Vi ber også om deres vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Frist for svar er satt til 14. september 2020.