Tilsynet var i utgangspunktet planlagt i Transocean sine lokaler, men grunnet koronapandemien ble tilsynet gjennomført ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Transocean Endurance sin styring av konstruksjonssikkerhet og bølger i dekk var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppdatering av dokumentasjon.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Transocean gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert. Fristen for dette er satt til 22. september 2020.