Tilsynet ble gjennomført i perioden 30. september til 2. oktober 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at selskapets planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav og at denne oppfølgingen bidrar til forebygging av storulykke og forbedring av HMS-nivået i selskapet.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppfølging av eget styringssystem.

Hva skjer videre?

Vi har bedt om selskapets vurdering av den observasjonen vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfristen er satt til 22. desember 2020.