Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen West Bollsta.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 7. til 11. mai 2020 førte vi tilsyn med Seadrill sin styring og oppfølging av beredskap på West Bollsta. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere at beredskapsorganisasjonen, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet følger krav i petroleumsregelverket i tilknytning til beredskap.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til trening av beredskapsorganisasjon.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill om en vurdering av hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 25. juni 2020.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.