Seadrill har søkt om SUT for den flyttbare innretningen West Bollsta.

I forbindelse med saksbehandling av en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. 

I perioden fra 4. til 11. desember 2019 førte vi tilsyn med arbeidsmiljø på West Bollsta. 

Mål

Målet med tilsynsaktivteten var å følge opp status med hensyn til samsvarsvurdering av innretningens tekniske tilstand, organisasjon og styringssystemer opp mot regelverkets arbeidsmiljøkrav for West Bollsta.

Resultat

Tilsynet identifiserte seks avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Utforming av shakerområde
  • Tilrettelegging av arbeid
  • Ventilasjonsløsning i verksteder
  • Lagring av kjemikalier
  • Oppdatering av analyser
  • Kartlegging av støyforhold

Forbedringspunktet gjaldt:

  • Arbeidsområder for forpleining

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Svarfristen er satt til 2. mars 2020.

SUT

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.