AKOFS har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen AKOFS Seafarer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I dagene 4. og 5. mai 2020 førte vi tilsyn med AKOFS sin styring og oppfølging av beredskap på AKOFS Seafarer. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til system for trening av beredskapsorganisasjonen, under tilsynet.

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter under tilsynet.

Hva skjer nå?

Vi har bedt AKOFS redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 18. juni 2020.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.