AKOFS har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen AKOFS Seafarer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 3. – 4. desember 2019 førte vi tilsyn med AKOFS og deres organisasjon og styringssystem.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styringssystem og oppfølgingen av dette er i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Kompetanse
  • Involvering av vernetjenesten

Hva skjer videre?

AKOFS har fått frist til 28. februar 2020 med å gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.