Tilsynet ble gjennomført i perioden 12. til 13. november 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Spirit Energy sikrer at deres styring av vedlikehold, deriblant egen oppfølging og pågående endringer med betydning for styring av vedlikeholdet, er i henhold til myndighetenes og deres egne krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til selskapets egen oppfølging av Aker BP.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Spirit Energy om deres vurdering av den observasjonen vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfristen er satt til 22. februar 2021.