Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. mai til 3. juni 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Rowans egen oppfølging av selskapets styringssystem innenfor HMS er i henhold til regelverket og selskapets egne krav, og at denne oppfølgingen bidrar til forebygging av storulykke og kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til oppfølging.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikehold av SUT
  • Antall verneombud
  • Norsk språk
  • Kvalitetsprosedyre

Hva skjer nå?

Vi har bedt Rowan redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 1. september 2020.