Tilsynet ble gjennomført den 12. februar 2020 i Repsol sine lokaler.

Bakgrunn

Havbunnsanlegg og rørledningssystemer ble installert i 2008 som en del av Yme-prosjektet. Underlagsdokumentasjonen til endret plan for utbygging og drift (PUD) av Yme, blant annet Existing Systems Verification Report, har spesifisert program for verifikasjoner og inspeksjoner som skal utføres før systemer og anlegg blir tatt i bruk.

Mål

Målet for tilsynet var å verifisere gjennomføring og resultat av Repsol sitt program for inspeksjon og verifikasjon knyttet til havbunnsanlegget, stigerør, rørledninger og kontrollkabler.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble observert ett forbedringspunkt knyttet til verifikasjon av strategi for lekkasjedeteksjonssystem.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Repsol om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert.

Svarfrist er satt til 30. april 2020.