Tilsynet ble gjennomført 23. - 24. april 2020.

Mål

Målet med revisjonen er å følge opp Repsol sin styring av avvikshåndtering og vurdere dette i forhold til regelverkskrav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Bedre vurdering av avvikenes betydning for HMS enkeltvis og i forhold til andre avvik
  • Bedre årsaksklarlegging og evaluering av effekten av tiltak

Vi har bedt Repsol gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 21. august 2020.