Tilsynet med Petoro ble gjennomført i form av møter og gjennomgang av dokumenter, og utgjør en del av vår samlede oppfølging av Petoro som rettighetshaver.

Målet for tilsynet var å verifisere at Petoros styringssystem, beslutninger og bidrag i arbeidet i utvinningstillatelsen møter regelverkets krav.

Vi har bedt Petoro gi oss sin vurdering av vår tilbakemelding etter tilsynet. Svarfrist er satt til 17. desember 2020.