Tilsynet ble gjennomført den 5. mars 2020.

Mål

Målet med aktiviteten var å etterprøve selskapets robusthet knyttet til styring av virksomheten. Sentrale tema for aktiviteten var selskapsinterne krav, organisasjon og styringssystem i landdelen av selskapet og ivaretakelse av forhold som inngår i den teknisk tilstand og drift av innretningen i havet.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter innenfor HMS i bore- og brønnoperasjoner i denne tilsynsaktiviteten.