Bakgrunn

I Fenja-prosjektet er produksjonsrøret planlagt utformet med ny teknologi i form av rør-i-rør (PIP) med elektrisk oppvarming (EHT).

Denne aktiviteten er en videreføring av tilsynet med prosjektet i 2018. Tilsynet har verifisert at tidligere påviste forbedringspunkter er håndtert i samsvar med deres tilbakemeldinger.

Mål

Målet med tilsynet er å se til at Neptune Energy følger opp fabrikasjon av EHT PIP til Fenja på en helhetlig måte og at egen oppfølging sikrer god kvalitet. En del av oppgaven er å føre tilsyn med hvordan Neptune utfører sin påseplikt mot leverandøren TechnipFMC.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til bruk og etterlevelse av interne systemer.

Hva skjer videre?

Neptune har fått frist til 7. april 2020 med å gi sin vurdering for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.