Tilsynet var opprinnelig planlagt som offshore verifikasjon for gjennomføringen av installasjonen av Nova-modulen om bord på løftefartøyet Sleipnir. Offshore verifikasjon ble ikke utført på grunn av reiserestriksjoner som følge av Covid-19.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at planlegging og gjennomføring av løfting av modul var i tråd med krav i HMS regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Verifikasjon av tilleggsanalyser for operasjon utover forhåndsdefinerte installasjonskriterier
  • Oppfølging av kompetanse for personell involvert i løfteoperasjonen
  • Verifikasjon av ferdigstilling av faser i operasjonen
  • Konsekvensene av å anvende eldre revisjon av DNVGL-ST-N001
  • Sporbarhet i sertifikat for bolter

Hva skjer videre?

Vi har bedt Neptune om en vurdering av forbedringspunktene som ble observert.

Svarfrist er satt til 2. juni 2020.