Tilsynet ble gjennomført fra 5. til 7. februar 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Maersks ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet på Maersk Integrator er i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifiserte noen avvik under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Korrosjonsinhibitor i «spud cans»
  • «Spud can» penetrering
  • Marin begroing
  • Anode potensiale

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk gi sin vurdering av det forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 20. mars 2020.