Tilsynet ble gjennomført fra 2. til 4. mars 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Maersks ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet på Maersk Integrator er i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifiserte noen avvik under tilsynet.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikeholdsprosedyrer
  • Dokumentasjon til lastecomputer

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk gi sin vurdering av det forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 7. april 2020.