Den 5. mars førte vi tilsyn med Lundin og deres prosjektoppfølging etter PUD (plan for utbygging og drift) på Solveigfeltet.

Solveigprosjektet er en havbunnsutbygging med fem brønner mot eksisterende innretning. Prosjektet inngår i Lundins Edvard Grieg Tie-backs prosjekt som består av Solveig, Rolvsnes og tilhørende modifikasjoner på Edvard Grieg som er vertsplattform.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Lundins oppfølging og styring for å ivareta sikker oppstart av marine operasjoner, samt grensesnittet mot arbeidet på vertsplattform, blir gjennomført i henhold til egne og regelverkets krav. Vi ønsket også å se til at operatøren sikrer at det ikke oppstår utilsiktede negative HMS-effekter, der eksempelvis tidspress og kapasitetsproblemer går utover kvaliteten på prosjektering, HMS-arbeidet og ellers planlagte forberedelser for sikker oppstart.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.