Tilsynet ble gjennomført den 4. og 5. mars 2020. Planlagte verifikasjoner og intervjuer offshore på Edvard Grieg i perioden 10. til 12. mars 2020 ble ikke utført på grunn av restriksjoner som følge av koronaviruset.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at integritet av konstruksjoner blir ivaretatt i henhold til krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket under tilsynet.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Designforutsetninger
  • Tilstandsovervåking
  • Mangelfull oppfølging av leverandører

Hva skjer videre?

Vi har bedt Lundin om en vurdering av forbedringspunktene som ble observert.

Svarfrist er satt til 15. mai 2020.