Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets etterlevelse av HMS-regelverket knyttet til styring og ledelse av materialhåndtering.

Vi rettet oppmerksomhet mot følgende tema:

 • Organisering, ansvarsforhold og styringssystem for løfteoperasjoner
 • Kompetanse og opplæring
 • Sikker bruk og teknisk oppfølging av løfteutstyr, samt tilrettelegging for sikker bruk
 • Vedlikehold av løfteutstyr
 • Erfaring med materialhåndtering, forbedringstiltak og oppfølging av løftehendelser
 • Organisatoriske forhold knyttet til kran- og løfteoperasjoner

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Lagringsområde for kjemikalietanker
 • Prosedyrer for løfteoperasjoner
 • Styring av kompetanse og trening
 • Bedre klassifisering av systemer og utstyr
 • Bedre oppfølging av vedlikeholdsprogram og registrering av historikk
 • Bedre merking av utstyr i felt som krever dokumentasjon og vedlikehold

Hva skjer videre?

Vi har bedt Lundin gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 7. februar 2020.