Mål

Målet med tilsynet var å se til at Gassco ivaretar sitt påseansvar og at Equinor har etablert en driftsmodell med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normale drifts- og vedlikeholdsoppgaver slik at drift av innretningene er i samsvar med egne krav og krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter.