Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 27. mai til 4. juni 2020.

Bakgrunn

I et tilsyn med Equinor Mongstad i 2019 påviste vi to avvik relatert til manglende strategi for vedlikeholdsstyring og mangelfull planlegging av vedlikehold. I samme tilsyn påviste vi også to forbedringspunkt relatert til bedre oppfølging av vedlikeholdsprogram, klassifisering av utstyr og tildeling av vedlikeholdskonsept.

Mål

Følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av vedlikeholdet og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og Equinors egne krav. Videre å se om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Tilsynet identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkt.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av tilsynsrapporten. Fristen for dette er satt til 15. august 2020.