Mål

Målet med tilsynet er å følge opp at Equinors forberedelse til styring av vedlikehold, inkludert egen oppfølging og pågående endringer med betydning for styring av vedlikeholdet, er i henhold til våre og deres egne krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter.