Tilsynet ble gjennomført i perioden 14. til 28. september 2020. 

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere at preserveringen av utstyr og systemer er i henhold til regelverkets krav.  

Resultat 

Det ble identifisert to avvik knyttet til: 

  • Styrende dokumenter (Stord og Egersund)
  • Avviksbehandling (Stord og Egersund) 


Videre ble det identifisert 
fire forbedringspunkter knyttet til: 

  • Historikk (Stord og Egersund) 
  • Egen oppfølging (Stord og Egersund) 
  • Vedlikeholdsprogram (Stord)
  • Preservering (Egersund)  

Hva skjer videre? 

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 4desember 2020.