Mål

Målet med tilsynet var å se hvorvidt Equinor hadde ivaretatt tilstanden på betongunderstellet på Gullfaks C i henhold til regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull inspeksjon og overvåking
  • Kvalifisering og kvalitetskontroll av reparasjonsarbeider

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 15. februar 2020 med å vurdere hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.