Tilsynet ble gjennomført fra 3. til 5. juni 2020.

Bakgrunn

Equinor har besluttet at driften av innretninger i senfase skal organiseres i en egen senfaseenhet – FLX (field life extension – forlenget feltlevetid). Enheten var operativ fra 1. april 2020. Driften av Statfjordfeltet ivaretas av den nye enheten.

Tilsynet inngår som en del av vår langsiktige oppfølging av Equinors styring av vedlikehold.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinors styring av vedlikehold i FLX er i henhold til regelverkets og selskapets egne krav.  Videre var målet å se til at viktige bidragsytere til HMS-risiko og tilhørende usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Vi identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkt i tilsynet.