Tilsynet var rettet mot operatørselskapet Equinor, boreentreprenøren Archer og bore- og brønnserviceselskapet Schlumberger og ble gjennomført i perioden fra 20. september til 2. desember 2019.

Bakgrunn

Vinteren 2019 gjennomførte vi en møteserie med boreentreprenører og bore- og brønnserviceselskaper som har fått tildelt fullintegrerte kontrakter på Equinors faste innretninger.

Vi ønsket informasjon om status og erfaringer de involverte selskapene hadde gjort seg så langt med de nye fullintegrerte kontraktene på Gullfaks A-innretningen.

Mål

Målet med tilsynet var å se hvordan Equinor, Archer og Schlumberger styrer storulykke- og arbeidsmiljørisiko med endrede rammebetingelser i kontrakt på faste innretninger.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik fra regelverket. Dette gjaldt:

  • Styring av helse, miljø og sikkerhet
  • Roller og ansvar
  • Tilrettelegging av arbeid
  • Informasjon og kommunikasjon

Det ble i tillegg observert ett forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Ekstra skjerm i rommet bak borebua

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.

Svarfrist er satt til 9. mars 2020.