Tilsynet ble gjennomført den 10. november 2020.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere forhold knyttet til Archer sin ivaretakelse av regelverkets krav i forbindelse med oppgradering av eksisterende utstyr og installasjoner av nytt utstyr i boreområdet før anlegget etter planen tas i bruk i 2021.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Opplæring, trening og øvelse
  • Trykkontrollutstyr
  • Merking og skilting (Equinor)
  • Robust utforming av tekniske systemer

Hva skjer videre?

Vi har bedt Archer Drilling om deres vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 15. januar 2021.