Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. til 28. oktober 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BP har aktiviteter og prosesser som håndterer risiko som følge av integrasjon mellom industrielle IKT-systemer og digitaliseringsløsninger, plattformer for kognitiv teknologi og beslutningstøtte. Hensikten med tilsynet var å verifisere prosesser, roller og eierskap for systemer og grensesnitt mellom disse - teknisk og organisatorisk. Vi ønsket også å verifisere om det er samsvar mellom overordnede prosedyrer og oppfølgingen i drift.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til menneskelige faktorer i bruk av kognitive teknologier.

Hva skjer videre?

Vi har bedt om selskapets vurdering av den observasjonen vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfristen er satt til 15. januar 2021.