Torsdag 3. oktober 2019 førte vi tilsyn med Vår Energi og deres portefølje innen rørledning, stigerør og kontrollkabler og undervannsanlegg på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynet var å se til hvordan Vår Energi følger opp og sikrer integriteten til rørledninger, stigerør, kontrollkabler og innretninger på havbunnen inkludert eventuelle utfordringer knyttet til barrierer, tilstandskontroll og drift gjennom levetiden. Vi etterspurte hvordan barrierer under vann styres, og hvordan driften av rørledningssystem og undervannsanlegg følges opp og overvåkes.

Resultat

Det ble ikke observert avvik eller forbedringspunkter i tilsynet.