Den 12. september 2019 førte vi tilsyn med Vår Energis oppfølging etter tidligere tilsyn med styring av beredskap, logistikk og arbeidstakermedvirkning på Goliat.

Mål

Mål med tilsynet var å følge opp Vår Energi sin håndtering av observasjonene som ble identifisert i vårt tilsyn med beredskap, logistikk og arbeidstakermedvirkning som ble gjennomført i mai 2018.

Resultat

Rapporten inneholder ingen påviste nye avvik eller forbedringspunkt.

Hva skjer videre?

Ettersom noen av de tidligere påviste avvikene ikke er sluttført, ber vi Vår Energi om en tilbakemelding på status for pågående aktiviteter innen utgangen av mars 2020.