Tilsynet ble gjennomført 25. mars hos Vår Energi på Forus og 26. mars om bord på tankskipet Torill Knutsen utenfor Skagen i Danmark.

Bakgrunn

I Ptils prioriteringer for 2019 økes tilsynsinnsatsen mot fartøysaktiviteten på kontinentalsokkelen, innenfor rammen av petroleumsloven.

Ptil har fått utført en studie for kartlegging av risiko ved fartøysoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Lasting til skytteltanker er en fartøysaktivitet som er identifisert å ha potensial for storulykke.

Mål

Målet var å føre tilsyn med at aktiviteten utføres i tråd med relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik i tilsynet. Vi fant imidlertid forbedringspunkt når det gjaldt kompetanse og trening og oppfølging av anbefaling etter gransking av DP-hendelse på Goliat i 2016.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Frist for dette er satt til 24. mai 2019.

Goliat

Goliatfeltet ligg i Barentshavet, 50 kilometer søraust for Snøhvit. Havdjupna i området er 360-420 meter. Goliat blei påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2009. Feltet er bygt ut med ei sylindrisk flytande produksjons- og lagerinnretning (FPSO), inkludert åtte botnrammer med totalt 32 brønnslisser kopla til innretninga. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no