Den 23. mai 2019 førte vi tilsyn med Total E&P Norge AS (Total) som rettighetshaver i ikke-opererte utvinningstillatelser med spesiell vekt på selskapets deltakelse i Ekofiskområdet (utvinningstillatelse 018).

Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at rettighetshavers styringssystem, kapasitet, kompetanse, beslutninger og bidrag i utvinningstillatelsen (inkludert grunnlag for innspill) møter regelverkets krav til ivaretakelse av HMS.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.