Tilsynet var rettet mot områdene beredskap, helikopterdekk og drikkevann.

Odfjell har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for Deepsea Yantai.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 23. – 25. september 2019 førte vi tilsyn med beredskap, helikopterdekk og drikkevann på Deepsea Yantai.

Deepsea Yantai ble opprinnelig kontrahert av North Sea Rigs, og på dette tidspunktet registrert under navnet Beacon Atlantic. Innretningen ble bygget i Kina av CIMC Raffles i perioden 2012 – 2016, og har siden ligget i opplag på verftet. Odfjell har fått kontrakt med Neptune Energy Norge for bruk av innretningen på norsk sokkel og har i den forbindelse søkt om samsvarstillatelse (SUT). 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Erfaringsoverføring
 • Alternativ rømningsvei
 • Merking av rømningsvei
 • Livbåtstasjoner
 • Lydnivå i områder for beredskapshåndtering
 • Plassering av MOB drakter
 • Sikring av rømningsvei
 • Rømning ut av heis
 • Korridorer og passasjer
 • Belysning av rømningsvei
 • Branndører i boligkvarter

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til beredskapstrening.

Resultatene fra Ltil og Sdir ligger som vedlegg.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell om å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktet vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.