Odfjell har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for Deepsea Yantai.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 19. – 25. september 2019 førte vi tilsyn med arbeidsmiljø på Deepsea Yantai mens den lå til kai på CCB i Ågotnes.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp status med hensyn til samsvarsvurdering av innretningens tekniske tilstand, organisasjon og styringssystemer opp mot regelverkets arbeidsmiljøkrav.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Ergonomisk vurdering og tilrettelegging
  • Utforming av områder for håndtering av boreslam og kaks
  • Utforming av verksteder, malingsbu og bysse med hensyn til kjemisk helserisiko

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Kontroll- og overvåkingssystem
  • Bemanning i forpleiningen

Hva skjer videre?

Odfjell har fått frist til 22. november 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.