I perioden 6. - 10. mai 2019 førte vi tilsyn med Yme utbyggingsprosjekt og styring av storulykkerisiko og barrierer.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan selskapene Repsol Norge og Maersk Drilling Norge sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer for Yme-prosjektet.

Resultatene fra tilsynet vil også bli vurdert i forbindelse med vår kommende behandling av oppdatert SUT for Maersk Inspirer.

Resultat

Det ble ikke påvist avvik i tilsynet.

Tilsynet identifiserte forbedringspunkt knyttet til:

  • Oppfølging av ytelseskrav til barriereelementer
  • Formell utpeking av kommunikasjonsansvarlig på innretningene
  • Dokumentasjon av diagnostikk, kontroll og overvåking av telekommunikasjonssystemer
  • Løsning for å verifisere overtrykk i boligkvarteret
  • Dokumentasjon på uavhengighet for sekundær varslingsvei under alle definerte fare- og ulykkessituasjoner
  • Anvendelse av retningslinje innen IKT-sikkerhet for kontroll- og overvåkingssystemer

Hva skjer nå?

Selskapene har fått frist til 6. august 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.